Ana Sayfa

Şirketimiz ÇSG Bakanlığı ile 24 ay

yürütmüş olduğu İSGİP (İş Sağlığı ve

Güvenliği İyileştirme) Projesini

tamamlamıştır.

 

Şirketimiz ÇSG Bakanlığı ile

yürütmekte olduğu HİSİP Projesini

tamamlamıştır. Bu kapsamda; Yönetim

Sistemi El Kitabı, Prosedürleri,

Prosesleri, Görev Tanımları, Hizmet

Klavuzu vb. dökümanları hazırlamıştır.

İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Planı Hazırlanması

İSG Uygulama El Kitabı Hazırlanması

İş Yeri Risk Değerlendirmesi

Acil Durum Planlarının Hazırlanması

Yangın Eğitimi Yangın ve Tahliye Tatbikatı

İSG Kurulu Oluşturma ve Uygulamaları

İşveren, Çalışan ve Mevzuat Eğitimleri

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Patlamadan Korunma Döküman Eğitimi

SEVESO Çalışması

İŞ YERİ SAĞLIK HİZMETLERİ

İş Yeri Hekimliği

İşe Giriş Muayenesi ve Periyodik Muayeneler

İlk Yardımcı Eğitimi

Aşılar

Sağlık ve Hijyen Kontrolleri

Sağlık Taramaları

Akciğer Grafisi

Solunum Fonksiyon Testi

Odyometri Testi

Kan Testleri

PERİYODİK KONTROLLER VE ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Kaldırma Ekipmanları

Basınçlı Kaplar

Topraklama Ölçümleri

Aydınlatma, Nem, Sıcaklık Ölçümleri

Gaz, Toz, Termal Konfor Ölçümleri

Titreşim, Gürültü, Hava Akım Hızı Ölçümleri

 

EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İSG Temel Eğitimleri

Mevzuat, İş Kazası İnceleme ve Değerlendirme

KKD Kullanımı,

Yüksekte Çalışmada,Yapı İşlerinde, Elektrik İşlerinde, Basınçlı Kaplarda, Kapalı Alanlarda, Kaldırma  Ekipmanlarında, El Aletleri Kullanımında İSG Önlemleri vb.)

 İşveren ve Çalışanların Eğitimleri

Risk Değerlendirme Eğitimleri

Yangın Eğitimleri

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIĞI

ISO 17025  Laboratuar Akreditasyonu
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 

ISO 14001  Çevre Yönetim Sistemi

 

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi

 

ISO 22000  Gıda Güvenliği YS

 

ISO 27001  Bilgi Güvenliği YS